Thẻ: in tờ rơi

In tờ rơi giá rẻ

In tờ rơi, tờ rơi có nhiều dạng, dạng gấp, dạng phẳng hay gấp zíc zắc… Chất liệu in tờ rơi thường là giấy loại Couche với định lượng tùy theo nhu cầu cảu khách hàng. In Đông Anh là cơ sở chuyên in tờ rơi, tờ bướm, tờ gấp giá rẻ tại thị trường […]